มาดูกันว่า คุณสมบัติที่ดีของนักแสดง นั้นเป็นเช่นไร

นักแสดง คือ ผู้สวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆ เป็นอีกหนึ่งอาชีพซึ่งต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์เป็นอย่างสูง และจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้…

ความสวยงามภายใน

actor to goodหลายๆคนมีความเข้าใจว่า นักแสดงจะต้องเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี สวย หล่อ รูปร่างดี เท่านั้น แต่ถ้าขาดความงดงามของจิตใจของภายในไป นักแสดงคนนั้นก็จะเต็มไปด้วยความว่างเปล่า ไม่อาจดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นเวลานาน จิตใจที่งดงามสำหรับนักแสดงนั้น คือ เป็นคนมีสำนึกถูกต้องต่อตนเองและส่วนรวม สามารถอุทิศตนเองให้แก่ศิลปะ ยกย่องคุณค่าของการแสดงว่าเป็นศิลปะอันลึกซึ้ง สามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้เปลี่ยนมายึดมั่นในคุณธรรมความดี หรือช่วยชี้แนวทางให้มนุษย์แก้ไขเรื่องราวต่างๆในชีวิต รวมทั้งการให้ความสุขความบันเทิงใจแก่ผู้ชม ทำให้เขาลืมความทุกข์ไปชั่วขณะ

สมาธิ

นักแสดงที่ดีจะต้องฝึกสมาธิเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ สามารถควบคุมความคิด , อารมณ์ , ความรู้สึก ของตนเองได้อย่างมั่นคง การมีสมาธิจะช่วยทำให้นักแสดงเกิดความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและอารมณ์ ทำให้ไม่เกิดอาการประหม่าตื่นกลัว โดยนักแสดงที่ขาดสมาธิจะไม่อาจสวมบทบาทได้ จนกระทั่งไม่อาจฉายรัศมีออกมา เนื่องจากขาดทั้งพลังและจุดหมายในการแสดง การมีสมาธิอย่างดีเยี่ยม จะทำให้นักแสดงควบคุมบทบาทการแสดง จนทำให้คนดูเกิดความประทับใจได้

การสังเกต

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดี คือ จะต้องเป็นคนช่างสังเกต สิ่งรอบตัวทั้งในเรื่องของการแสดงออกของผู้คน ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์แตกต่างกัน

ความเข้าใจ

นักแสดงที่ดี จะต้องมีความเข้าใจในชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้ง คือ เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทอย่างเต็มที่ มีความเข้าใจในศิลปะการแสดงเป็นอย่างดี

ความเชื่อ

ต้องมีความเชื่อในบทบาทที่ตนเองได้รับ เพราะถ้าแม้แต่ตัวนักแสดงไม่เชื่อในการกระทำของตนเองแล้ว ผู้ชมก็ไม่อาจเชื่อหรือคล้อยตามได้ ความเชื่อในบทบาท จะทำถ่ายทอดความคิด , อารมณ์ , ความรู้สึกของตัวละครมาสู่ผู้ชมได้ การแสดงด้วยความจริงใจ จะทำให้ผู้ชมรับความคิดที่ผู้ประพันธ์หรือผู้กำกับการต้องการสื่อสารต่อผู้ชมได้ เมื่อไหร่ที่นักแสดงขาดความเชื่อมั่น เมื่อนั้นผู้ชมก็จะไม่สามารถเชื่อในบทบาทของตัวละครได้เลย

วินัย ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร

ต้องมีวินัย ความตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร ในการพัฒนาตัวเอง ฝึกซ้อมๆๆๆ พร้อมเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงสุด สำหรับนักแสดงที่ขาดวินัย ถึงแม้ว่าจะเก่งสักแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ เพราะอย่าลืมว่าศิลปะการละคร จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรคนอื่นๆ เข้ามาทำงานร่วมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การขาดวินัยของคนเดียวๆ อาจทำลายผลงานได้ทั้งเรื่อง

About the Author

admin