พระโหราธิบดี

มาทำความรู้จัก พระโหราธิบดี หนึ่งในบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

พระโหราธิบดี หรือ พระมหาราชครู เดิมที่เป็นชาวเมืองโอฆะบุรีหรือเมืองพิจิตร มีโอกาสได้ไปรับราชการใจกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง เก่งกาจในหน้าที่การงานจนได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นพระโหราธิบดี ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดพระราชพิธีปราบดาภิเษกของพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง โดยตัวท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์ การทำนายดวงชะตาการพยากรณ์ มีความเก่งกาจทางด้านนี้จนได้รับจนได้รับสมญาว่า พระโหราทายหนู โดยอ้างอิงมาจากการที่เคยได้เล่าเรื่องเอาไว้ว่า เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จมาอยู่ในพระบรมมหาราชวัง มีหนูตกลงมาเอาขันครอบไว้ และโปรดให้พระโหราธิบดีทายว่าเป็นอะไร พระโหราธิบดีทายว่าเป็นสัตว์สี่เท้า พระองค์ทรงถามต่อไปว่ามีกี่ตัว พระโหราธิบดีทรงคำนวณทางด้านโหราศาสตร์แล้วกราบทูลว่าสี่ตัว พระองค์ทรงตรัสว่า สัตว์สี่เท้าถูกแล้ว แต่มีสี่ตัวนั้นผิด แต่เมื่อพระองค์ทรงเปิดขันทองออกมาก็พบหนูแม่ลูกอ่อนคลอดมาอีก 3 ตัว รวมเป็น 4 ตัว พระองค์ทรงสรรเสริญความสามารถของพระโหราธิบดี และทรงพระราชทานรางวัลให้ นี้เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่ได้สร้างชื่อให้กับโหราธิบดี มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านได้ทำนายเอาไว้ได้อย่างแม่นยำนั้นก็ คือ ชาตาของบุตรชายคนเดียวของท่านเองที่ชื่อ

พระโหราธิบดียอดกวีเมืองพิจิตรประวัติพระโหราธิบดี

 

ศรีปราชญ์ มหากวีเอกของไทยในสมัยพระนารายณ์มหาราชนั่นเอง ด้วยเหตุผลที่ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ บังอาจต่อบทพระราชนิพนธ์ขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ซึ่งพระโหราธิบดีที่เป็นบิดารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจึงกราบทูลขอว่าหากบุตรชายของตนกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นการล่วงละเมิดกฎมณเฑียรบาลถึงประหารชีวิตก็ขอได้โปรดเกล้าฯ เพียงจำคุก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงเห้นด้วยและทรงยินยอมตาม แต่ด้วยนิสัยของศรีปราชญ์บุตรชาย เป็นคนมุทะลุ ครั้งหนึ่งได้ไปกระทำผิดโดยมีโทษถึงประหาร องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเนรเทศไปอยู่เมืองนคร และไม่นานครั้งไปอยู่เมืองนครก็ได้ไปเกี้ยวพาราสีเมียของเจ้าเมืองนคร เจ้าเมืองจึงจับประหารชีวิตทั้ง ๆ ที่ฤกษ์ตายเกิดของศรีปราชญ์ตกคราวจะต้องตายโหง ตามหลักโหราศาสตร์ที่บิดาตนได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็เท่ากับว่าวิชาหมอดูหรือที่โบราณรู้จักคือโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล ถ้ามีความรู้มากพอก็ไม่เรื่องยากที่จะทำนายดวงชะตาของคน

About the Author

admin