มารู้จักกับอาชีพ Conductor กันดีกว่า

อาชีพ Conductor มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย คือ วาทยกร เป็นผู้ตีความหมายของบทเพลงออกมาตามความเข้าใจของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นผู้เห็นภาพรวมทั้งหมดของวงดนตรี คอยดึงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นซึ่งแตกต่างกันมาผสมผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว

 

supervisor bandConductor เป็นผู้สื่อสารกับนักดนตรีด้วยภาษามือ ที่มีท่าทางเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักดนตรีอีกด้วย เปรียบได้ดั่งผู้กำกับภาพยนตร์นั่นเอง  

Conductor ควบคุมวงดนตรีด้วยการใช้สัญญาณมือ มีอุปกรณ์คู่ใจ คือ ไม้ Baton ถือไว้มือขวาเพื่อให้จังหวะ ส่วนมือซ้ายคอยควบคุมเรื่องอื่น เช่น ให้นักดนตรีเล่นเสียงดังขึ้น หรือ เบาลง , ต้องการสื่อสารข้อความอื่นๆกับนักดนตรีในวง คุณสามารถพบ Conductor ในการแสดงดนตรีที่ใช้นักดนตรีจำนวนมาก เช่น Orchestra , วงประสานเสียง เป็นต้น ส่วนการบรรเลงดนตรีในวงดุริยางค์ จะเรียกว่า หัวหน้าวงดุริยางค์

Conductor ของวง Orchestra จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของวง โดยบางครั้งเรียกว่า ผู้กำกับดนตรี หรือภาษาเยอรมัน คือ Kapellmeister โดยหน้าที่หลักของ Conductor ไม่ได้มีแค่กำกับวงตอนออกแสดงต่อหน้าผู้ชมเท่านั้น แต่ยังมีการฝึกซ้อมให้แก่นักดนตรีให้พวกเขาเล่นคีตนิพนธ์ต่างๆ ตามการตีความของ Conductor นั้นๆ ส่วนการนำวงดุริยางค์ออกแสดงเป็นแค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของการเล่นเท่านั้นเอง เนื่องจากการฝึกซ้อมจำเป็นต้องใช้เวลายาวนานกว่าการออกแสดงแต่ละครั้ง นอกจากนี้วาทยกรยังต้องเป็นผู้มีความเก่งกาจ หูดี รู้จักเครื่องดนตรีแต่ล่ะชิ้นเป็นอย่างดี สามารถแนะนำตลอดจนแก้ไขเทคนิคต่างๆ ให้แก่นักดนตรีได้ เพราะฉะนั้น Conductor ที่ดีจึงมักจะเป็นนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญมาก่อนด้วย ถึงจะเข้าใจปัญหาของวงที่ตนเองกำลังควบคุมได้เป็นอย่างดี และรู้ความสามารถและขีดจำกัดของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด betflik คาสิโน

ถ้าถามว่า Conductor ที่ดีต้องเป็นแบบใด นับเป็นเรื่องให้คำจำกัดความได้ยาก เนื่องจากแต่ล่ะคนก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน Conductor บางคนสามารถให้จังหวะแก่นักดนตรีได้อย่างแม่นยำ แต่บางคนก็ไม่ค่อยให้จังหวะแก่นักดนตรี เท่าไหร่นัก แต่มีทักษะสื่อสารกับสมาชิกในวงได้อย่างไร้ที่ติ ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่า คุณค่าของวาทยกรไม่ได้อยู่ที่ลีลาการกำกับวงเมื่อออกแสดง หากแต่อยู่ที่การฝึกซ้อมและการสื่อสารกับนักดนตรีอย่างถ่องแท้

Conductor ชื่อดังระดับโลกหลายต่อหลายคนแสดงท่าทางน้อยมาก เช่น Igor Markevitch หรือบางคนชอบให้จังหวะสับสน เช่น Wilhelm Furtwangler แต่การกำกับวงของเขาได้รับการยอมรับจากผู้คนจำนวนมาก ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความล้ำลึก ด้วยเหตุนี้คุณค่าของ Conductor ไม่ได้วัดด้วยสายตา แต่ต้องวัดจากการฟังนั่นเอง

About the Author

admin