ละครไทย

ละครไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างไรมาดูกัน

กว่าจะมาเป็นละครไทยอย่างที่เราดูในทีวีทุกวันนี้ เคยรู้ไหมว่าในสมัยก่อนมามีอดีตเป็นมาอย่างไร ละครเริ่มมีบทบาทครั้งแรกในช่วงสมัยน่านเจ้า มีการแต่งนิยายชื่อเรื่องว่า “นามาโนห์รา” ซึ่งเชื่อว่าเป็นำคนที่พูดเพี้ยนมาจาก “นางมโนห์รา” พอเข้ายุคสมัยสุโขทัยการละครก็เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก มีการพัฒนาการแสดงของตนที่มีมาแต่อดีต เช่น การระบำ รำ และเต้น รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมจากชาติที่ได้คบค้าสมาคมด้วยอย่างเช่น พม่า กับ มอญ ในที่สุดเราก็ได้มีการคิดค้นศิลปะการแสดงขึ้นมา 3 ชนิด ได้แก่ โขน ละคร และฟ้อนรำ

ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพัฒนาการแสดงใหม่โดยนำแนวคิดมาจากชาวมลายูจึงเป็นจุดกำเนิดของ “ละครร้อง” ที่เคยได้เล่นถวายแด่รัชกาลที่ 5 อีกด้วย ละครร้องแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ละครร้องสลับพูด (แสดงโดยผู้หญิง) กับ ละครร้องล้วนๆ  (แสดงโดยผู้ชายหรือหญิงตามเนื้อเรื่อง) การแต่กายของละครจะแต่งตามฐานะหรือแบบละครพันทาง ส่วนใหญ่เรื่องที่นำมาเสนอคือเรื่อง สาวเครือฟ้า ตุ๊กตายอดรัก และขวดแก้วเจียระไน

ละครไทย
ละครไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างไรมาดูกัน

ต่อมาได้มีการนำเสนอ “ละครพูด” ที่ถูกเริ่มขึ้นมาเป็นครั้งในสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดละครพูดสมัครเล่นครั้งแรกขึ้น ด้วยการที่เป็นละครที่แสดงได้ง่าย เข้าถึงผู้คนทั่วไปได้ดี จึงกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ละครพูดมีอยู่หลักๆ 2 ชนิด ได้แก่ ละครพูดล้วน เป็นละครที่มีนักแสดงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายล้วน ไม่นานก็เริ่มมีการแสดงแบบใช้ชายหญิง กับละครพูดสลับลำ ที่นักแสดงอาจเป็นได้ทั้งชายหรือหญิง จะมีการแสดงแบบละครพูดร้อยกรอง ส่วนการแต่งกายเลือกใช้แบบสมันนิยม โดยเน้นถึงภาพลักษณ์ความเป็นจริงของฐานะตัวละครที่เล่น

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคละครไทยในปัจจุบัน

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทำให้การละครของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นละครที่มีการใช้เทคนิคต่างๆมากมาย เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม ถึงแม้ว่าจะละครไทยอย่างในทุกวันนี้จะเน้นเนื้อหาของความรุนแรง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือบางเรื่องก็เป็นละครที่สะท้อนสังคมเพื่อให้แง่คิดกับผู้ชม ถึงแม้มันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รับชมเพื่อความสนุก แต่ยังมีกลุ่มคนที่เลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครภายในเรื่อง รวมถึงความรุนแรงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงบอกได้ว่าละครไทยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับผู้ชมว่าจะนำเอาข้อดีหรือเสียไปใช้

About the Author

admin