วรรณกรรม

วรรณกรรมของสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ประวัติศาสตร์ไทยที่น่ารู้

เริ่มตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปี พ.ศ. ๒๑๖๓ สมัยอยุธยาตอนกลาง จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. ๒๒๓๑ ซึ่งรวมอายุแล้ว ๖๘ ปี ในสมัยนั้นเป็นยุคทองของวรรณกรรม ที่ได้สร้างชื่อให้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นพระมหากษัตริย์ และขุนนาง ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะท่านจะให้การสนับสนุนแก่กวีที่สามารถสร้างผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่ามากมาย ดังนั้นรัชกาลนี้จึงได้รับยกย่องว่าเป็น ยุคทองของวรรณกรรม ซึ่งแน่นอนว่าบทกลอนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าชนชั้นไหนก็มักจะใช้บทกลอนกันอย่างแพร่หลาย เป็นอีกยุคของวรรณคดีที่โด่งดัง มีการประพันธ์ร่ายสำหรับใช้เทศน์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟัง หรือกาพย์มหาชาติโคลงที่สอนขนบธรรมเนียมที่ข้าราชการพึงปฏิบัติต่อเจ้านาย ที่รู้จักกันดีในชื่อโคลงพาลีสอนน้อง หรือโครงราชสวัสดิ์ เนื้อหาบอกถึงธรรมเนียมปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดี โคลงสี่สุภาพกล่าวถึงหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ต่ออาณาประชาราษฎร์ หรือโคลงทศรถสอนพระราม จินดามณี ซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยเล่นแรกผู้เเต่งคือพระโหราธิบดี อีกทั้งยังมีแนวคิดให้รวมเหตุการบ้านเมืองขึ้นเป็นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นเนื้อหาสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เกี่ยวกับช้างเผือกการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่ และการสร้างพระราชวังที่ลพบุรี

สังคมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

นี้คือจุดรุ่งเรืองของวรรณคดีไทย ได้กำเนิดนักกวีที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็น พระโหราธิบดี พระมหาราชครู ศรีปราชญ์ ขุนเทพกวี พระศรีมโหสถ เนื้อหาในเรื่องราวก็มักจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวในยุคนั้น ซึ่งมีการสือทอดมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นในมาถึงปัจจุบัน อีกหนึ่งผลงานที่สร้างชือที่สุดก็คงเป็น ตำราจินดามณี เนื้อหาให้ความรู้ในเรื่องของไวยากรณ์ไทย และการแต่งคำประพันธ์ ในสมัยก่อนตื่นตัวในเรื่องการการศึกษาเป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ทรงเอาใจใส่ประชาชนเพราะว่ามีพวกฝรั่งเข้ามาพระองค์ทรงเกรงว่าพวกมิชชันนารีจะนำเด็กไทยไปเข้ารีต และเรียนแบบฝรั่งจนเสียความเป็นไทยไปในที่สุด ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงได้ดำรัสให้พระโหราธิบดีแต่งตำราเรียนภาษาไทยเล่นแรกเพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาหาความรู้ในแบบไทยๆ เพื่อต่อยอดให้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาประเทศไทยในภายหลัง สังคมในสมันนั้นจึงเป็นสังคมที่มีแบบแผนการศึกษาแรกๆที่พาประเทศชาติพัฒนามาถึงได้ในปัจจุบัน

โคลงพาลีสอนน้อง พระราชนิพนธ์โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผลงานอีกเล่มหนึ่ง ที่เรามักจะคุ้นกันมาบางจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่พาลีเรียกสุครีพและองคตมาสั่งสอนข้อปฏิบัติในการรับราชการ พระองค์ได้แฝงข้อที่ข้าราชการควรปฏิบัติ วึ่งแสดงให้เห็นว่าในสมัยในมีการรับราชการในวังหลวงเพื่อรับใช้พระมหากษัตริย์และมีข้อต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้รับใช้พระมหากษัตริย์อย่างเต็มความสามารถ เป็นเรื่องที่แสดงถึงจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์และหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ควรยึดถือในการปกครองประชาชน แสดงให้เห้นว่าในสมัยนั้นสังคมไทยในนับถือพุทธศาสนา

สมุทรโฆษคำฉันท์ ทรงแต่งเมื่อตอนที่ได้รับราชการเป็นพระมหาราชครูได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรสมัยรัชกาลที่ ๖ ว่าเป็นยอดของกลอนฉันท์ นี้เป็นหลักฐานว่าคนในสมัยนั้นมีความรู่ในเรื่องของโคลงกลอนเป็นอย่างดี และที่ได้แสดงให้อีกอย่างก็คือในสมัยนั้นการศึกษาที่จำกัด ชาย-หญิงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ชายสามารถที่จะเข้าเรียนได้แต่ผู้หญิงนั้นไม่มีโอกาสได้เรียน

About the Author

admin