สุนทรภู่

สุนทรภู่ กวีเอกของประเทศไทย โด่งดังไกลทั่วราชอาณาจักร

วันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่งก็คือวันสุนทรภู่

ตรงกับวันที่ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี คงไม่มีคนไหนไม่รู้จักนักกวีของไทยที่มีชื่อเสียงที่สุด พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ เกิด พ.ศ. พ.ศ. 2329-2398 กวีที่มีชื่อเสียงในยุครัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้สร้างชื่อเสียงและผลงานไว้มากมายจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนรู้จักและกล่าวถึง ได้รับการกล่าวยกย่องจากององค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานเด่นได้แก่ พระอภัยมณี นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง

ผลงานทั้งหมดได้แก่ นิราศ

-นิราศเมืองแกลง

-นิราศพระบาท

-นิราศภูเขาทอง

-นิราศวัดเจ้าฟ้า

-นิราศอิเหนา

-นิราศสุพรรณ

-นิราศพระประธม

-นิราศเมืองเพชร

-รำพันพิราป

นิทาน

-โคบุตร

-พระอภัยมณี

-พระไชยสุริยา

-ลักษณวงศ์

-สิงหไตรภพ

ประวัติสุนทรภู่

สุนทรภู่
สุนทรภู่

สุนทรภู่ เกิดเมื่อในรัชกาลที่ 1 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ใน เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ต่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลาเช้า 2 โมง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 บริเวณ ด้านเหนือของพระราชวังหลัง ถ้าในปัจจุบันก็ คือ สถานีรถไฟบางกอกน้อย ณ ปัจจุบัน มีอายุ 69 ปี ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. 2398 บิดาของท่าน คือ ชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนมารดานั้นเป็นชาวเมื่ออื่น ยุคสมัยนั้นเป็นช่วงที่กำลังสร้างกรุงเทพ ตัวสุนทรภู่เกิดหลังจากที่สร้างกรุงเทพ 4 ปี หลังจากนั้นไม่นานบิดา-มารดาของทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกัน มารตาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังโดยถวายตัวเป็นนางนมองพระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์  บิดาออกไปบวชค้นหาพระธรรมอยู่ที่วัดป่ากร่ำอันเป็นภูมิลำเนาเดิม สุนทรภู่ จึงได้ไปอยู่กับมาราดาที่วังหลัง ต่อมาเมื่ออายุได้สองขวบก็ได้ให้นำไปฝากเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีปะขาว ซึ่งท่านนี้ต่อมาได้รับพระทานนามในรัชกสลที่ 4 ว่า วัดศรีสุดาราม อยู่ริมคลองบางกอกน้อย หลังจากนั้นก็ได้รับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวน ในกรมพระคลังสวน แต่ด้วยมีใจอยู่กับการแต่งบทกลอน ซึ่งพรสวรรค์ ตั้งแต่ยังวัยรุ่น

ผลงานของสุนทรภู่ได้ถูกแปลเป็นหลายๆภาษา เช่น

-ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ภาษาเขมร

-พระอภัยมณี

-ลักษณวงศ์

-สุภาษิตสอนหญิงหรือสุภาษิตฉบับสตรี

สถานที่กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษา คือสถานที่ได้ค้นพบวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามากมาย ที่ท่านไม่ได้เผบแพร่ท่านไดเเก็บซ่อนเอาไว้ใต้เพดานหลังคากุฎิของท่าน กุฎิวัดเทพธิดารามที่สุนทรภู่บวชจำพรรษา

ในรัชการที่ 3 สุนทรภู่ได้ออกราชกาลและได้ออกบวช เมื่อได้ลาสิกขาก็ได้ถวายตัวอยู่กับพระองค์เจ้าลักขณานุคุณได้ 1 ปี เมื่อสิ้นพระชนม์ สุนทรภู่ก็ขาดที่พึ่ง ได้รับความลำบากมากถึงขนาดต้องแต่งบทกลอนขายเพื่อเลี้ยงชีวิต แต่ไม่นานก็ได้รับพระอุปถัมภ์ จากกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดเปลี่ยนของสุนทรภู่ คือ พ.ศ. 2394 ได้เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวร มีบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหาร ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากสุนทรภู่ (ภู่) จะได้รับนามสกุลคือ ภู่เรือหงส์ ตำแหน่งในหน้าที่ในการรับราชการของสุนทรภู่ได้แก่ หลวงสุนทรโวหาร พ.ศ. 2359 และ พระสุนทรโวหาร พ.ศ. 2394

สุภาษิต

-สวัสดิรักษา

-เพลงยาวถวายโอวาท

-สุภาษิตสอนหญิง

บทละคร

-อภัยนุราช

-บทเสภา (วันสุนทรภู่)

-ขุนช้างขุนแผน (กำเนิดพลายงาม)

-เสภาพระราชพงศาวดาร

บทเห่กล่อม

-บทเห่กล่อม

-เห่เรื่องพระอภัยมณี

-เห่เรื่องโคบุตร

-เห่เรื่องจับระบำ

-เห่เรื่องกากี

นี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่คนไทยต้องจดจำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของโลก

 

 

About the Author

admin