เรื่องราวศิลปะการแสดงจากทั่วโลก โอเปร่า ละครเวทีต่างประเทศ หัวข้อ ประวัติ หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์

นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก หรือ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ หลายคนนั้นอาจจะเคยได้ยิน แต่ยังไม่ทราบถึงความเป็นมาหรือในบางคนนั้นก็ยังไม่ทราบว่า การแสดงในรูปแบบนี้คืออะไรกันแน่ และทำไมถึงมักที่จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ และหากเป็นการแสดงนั้น เป็นการแสดงในรูปแบบใด และมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย

“โจหลุยส์” หรือ “นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก” นั้น เป็นคณะที่ทำการจัดแสดงละครเล็ก หรือ หุ่นกระบอก ของอาจารย์ สาคร ยังเขียวสด หรือ ที่ใครๆรู้จักท่านในนาม “โจหลุยส์” นั้นเอง  ซึ่งท่านได้มีการจัดทำการแสดงร่วมกับครอบครัว และได้จัดให้มีการแสดงต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อที่จะได้เป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง รวมไปถึงการทำหุ่นของประเทศไทย ซึ่งต่อมานั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทำการพระราชทานชื่อโรงละครให้แก่ท่านอาจารย์ โจหลุยส์ ว่า “นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก” และยังทรงได้เป็นองค์อุปถัมภ์ ให้เป็น “มูลนิธินาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก” อีกด้วย

อาจารย์สาคร ยังเขียวสด (โจหลุยส์) นั้น ได้เกิดเมื่อปี พ.ศ.2465 ที่มาของชื่อโจหลุยส์นั้น เพราะสมัยเด็กอาจารย์สาครป่วยหนัก บิดาและมารดาจึงได้ยกให้เป็นลูกของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง และท่านได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “หลิว” เป็นการแก้เคล็ด เมื่อโตขึ้นนั้น ท่านอาจารย์สาคร ได้ฝึกหัด โขน ละคร และ ลิเก จนเติบโตได้ออกไปตระเวนเพื่อแสดงกับบิดา ซึ่งอาจารย์สาครนั้นนิยมที่จะแสดงเป็นตัวตลก และได้มีการเรียกชื่อเพี้ยนกันมาจาก หลิว เป็น หลุยส์ นั้นเอง และต่อมานั้นก็ได้มีผู้มาเติมชื่อให้ท่านเป็น “โจหลุยส์” เหมือนกับชื่อนักมวยแชมป์โลกในยุคสมัยนั้น ต่อมาท่านจึงได้ทำการเอาชื่อโจหลุยส์ นั้น มาตั้งเป็นชื่อของโรงละคร ที่เป็นคณะแสดงหุ่นละครของตนเองและครอบครัวว่า “โจหลุยส์เธียเตอร์”

โรงละครของโจหลุยส์ หรือ โจหลุยส์เธียเตอร์ นั้น เดิมได้ตั้งอยู่ในบริเวณของสวนลุมไนท์บาซาร์ โดยได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังโชคดีที่ได้รับการอนุเคราะห์จากชาวไทยที่มีจิตใจอนุรักษ์บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุน ในการเข้าชมการแสดงจนสามารถที่จะรอดพ้นวิกฤตมาได้จนทุกวันนี้ และหุ่นละครเล็กเองก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงชุดประกวดหุ่นโลก เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อีกด้วย

รางวัลที่ทางโรงละครนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก นั้นเคยได้รับ

– พ.ศ. 2549 รางวัลการแสดงทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม ( The Best Traditional Performance)

– 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 การแสดงชุด “กำเนิดพระคเณศ” ของหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยครอบครัว “ยังเขียวสด” ควบคุมการแสดงทั้งหมดโดย นายพิสูตร ยังเขียวสด  สามารถที่จะทำการเอาชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอย่าง The Beat Performance Award มาได้ เป็นรางวัลที่มีความสำคัญสูงสุดของการประกวด มาครอง จากงานเทศกาลหุ่นตลก ประจำปี 2008 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 2- 8 มิถุนายน ในปีนั้นเอง

การแสดงของ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก หรือ โจหลุยส์ เธียเตอร์ นั้น สามารถแยกออกมาได้เป็นประเภทดังนี้

การแสดง – ภาคเหนือ  :  ฟ้อน

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  กันตรึม , เซิ้ง , ฟ้อน , หมอลำ

– ภาคกลาง  :  ลิเก , หนังใหญ่ , รำวง , แมงตับเต่า , ละคร , โขน , เท่งตุ๊ก , หุ่นกระบอก

– ภาคใต้  :  ดิเกร์ , ฮูลู , ลิเกป่า , หนังตะลุง , มโนราห์ , มะโย่ง , ละครชาตรี , วายังเซียม , มะตือรี ,

ตารีกีปัส, ดาระ

การขับร้อง  – ภาคเหนือ  :  จ๊อย , ซอ

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขับ , ลำ , เจรียง , เพลงโคราช , แหล่

– ภาคกลาง : จำอวด , ละครร้อง , ละครเสภา , เพลงเกี่ยวข้าว , เพลงปรบไก่ , เพลงครึ่งท่อน , เพลงเรือ , สักวา

แอ่วลาว , เพลงไก่ป่า , ฉ่อย , ลำตัด , เพลงเหย่อย , เพลงเทพทอง , เพลงอีแซว , เพลงเต้นกำ ,

เพลงพิษฐาน , เพลงพวงมาลัย , เพลงรำโทน , สวดคฤหัสถ์ , แหล่ , ทะแยมอญ

– ภาคใต้   :    เพลงเรือ , เพลงบอก , เพลงนา , เพลงกล่อมนาค , เพลงร้องเรือ

การละเล่น – กรือโต๊ะ , โจนร่ม , ลอดบ่วง , ไม้สูง , ไต่ลวด , ญวนล่อแก้ว , ญวนหกดาบคาบ , ระเบ็ง , กุลาตีไม้ ,

กระบี่กระบอง , กระอั้วแทงควาย , หมากขุม , หัวล้านชนกัน , นมยานตีเก้ง , ชกมวย , แทงวิสัย , ประเลง

About the Author

admin