Welcome to Broadway

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของ ละครเพลง (Musical theatre) ที่เป็นรูปแบบของละครอย่างหนึ่งที่นำดนตรี เพลง คำพูด และการเต้นรำ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน gclub มือถือ เพื่อให้เข้าถึงการแสดงอารมณ์ ความสงสาร ความรัก ความโกรธ ความเศร้า รวมไปถึงการดำเนินเรื่องราวผ่านออกมาทางละคร คำพูด ดนตรี การเต้นรำ พร้อมกับเทคนิคฉากต่างๆในยุคเริ่มต้นของละครเพลงเกิดขึ้นเพราะได้รับอิทธิพลทางการแสดงจากประเทศทางแถบยุโรป ซึ่งจะเป็นลักษณะออกแนวโอเปร่า คือมีรูปแบบการร้องเพลงในแบบฉบับโอเปร่าร่วมไปกับการแสดง และมีโครงเรื่องลักษณะดูเกินจริง ส่วนมากเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับความรัก โดยมีการนำท่าเต้นประกอบในการแสดงที่เรียกกันว่า โรแมนติก บัลเล่ต์ (Romantic Ballet) เช่น เรื่อง The Red Mill, Naughty Marietta, Sweethearts